Nieuws

Hercertificering HouVast

Het Expertisecentrum William Schrikker is verheugd te ervaren dat HouVast steeds maar bekendheid geniet onder gemeenten en ketenpartners. Het kenniscentrum is volop bezig met de doorontwikkeling van de training en van een bijbehorend instrument rondom hercertificering. Het is van belang dat een dergelijke herbeoordeling in samenspraak met ‘het veld’ wordt ontwikkeld. Daarom zijn alle certificaten, die langer dan een jaar geleden zijn uitgegeven, tot nader bericht verlengd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op via: opleidingen@wsg.nu