Nieuws

Evaluatie Jeugdwet

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er op veel plekken nog weinig werk gemaakt is van de transformatiedoelstellingen: de juiste hulp op maat, integrale aanpak, meer inzetten op de kracht van het gezin en het netwerk. Precies wat HouVast beoogt en wat op veel plekken al wel gebeurt!  Om jullie, HouVast gecertificeerde werkers, opdrachtgevers van HouVast trainingen en andere belangstellenden te informeren over alles wat er gebeurt rondom HouVast sturen we jullie deze nieuwsbrief. Want als het om HouVast gaat is de transformatie volop gaande!