Nieuws

Samenwerkingsverband HouVast

HouVast groeit! Sinds 2014 zijn HouVast trainingen georganiseerd voor meer dan 15 organisaties (zorgaanbieders, gemeentes) en zijn meer dan 120 werkers HouVast gecertificeerd! De vraag om HouVast trainingen neemt toe en de behoefte om onderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en om de kwaliteit van de uitvoering te verstevigen wordt steeds groter. Dat lukt alleen als we (ontwikkelaar en veld) de handen ineen slaan. Reden voor het Expertisecentrum William Schrikker, waar HouVast ontwikkeld is, om een samenwerkingsverband aan te gaan met ketenpartners. Middin en ASVZ zijn de organisaties die het meest vergevorderd zijn in de implementatie van HouVast. Met elkaar zijn we een samenwerkingsverband aan het opzetten. Ook voor andere organisaties zal in de toekomst de mogelijkheid bestaan om zich aan te sluiten. Door krachten te bundelen gaat het vast lukken: voor elk gezin dat daar baat bij heeft is HouVast begeleiding beschikbaar!