Nieuws

Nieuw trainingsaanbod

Naast de 5-daagse basistraining HouVast, die bedoeld is voor HBO / HBO-plus opgeleide werkers, is er nu ook een 3-daags programma voor MBO-ers (niveau 4/5). Vaak werken MBO-ers samen met HBO-ers in gezinnen. Het helpt als iedereen dezelfde HouVast taal spreekt. De 3-daagse training levert in tegenstelling tot de 5-daagse training geen registerpunten op en focust wat minder op de regie-kant van de uitvoering (zoals het leiden van een familienetwerkberaad).

Naast een 3-daags programma voor MBO-ers, is er nog een nieuwe training: 'Wetenschappelijke onderbouwing en coaching Houvast', speciaal voor gedragswetenschappers. In deze 2-daagse training staat verdiepte theoretische kennis van HouVast en oplossinggerichte coachingsvaardigheden centraal. (accreditatie wordt aangevraagd). De training wordt verzorgd door dr. Marja Hodes en Marcia Lever. 

Voor vragen en informatie kun je terecht bij Asisa Spaans, projectleider: aspaans@wsg.nu