Nieuws

Meer kinderen veilig thuis – óók kinderen van ouders met een LVB

Natuurlijk ontbrak HouVast niet op het 9e jaarcongres LVB op 18 september jl. in Zwolle. In een bomvolle deelsessie gaven Myrthe Veelenturf (gedragswetenschapper bij Middin) en Marcia Lever (adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker) een inkijkje in een aantal kernelementen van HouVast. Vanuit welke mindset kijken we naar ouders met een LVB? Wat levert een oplossingsgerichte basishouding op? Hoe komen we op één lijn met ketenpartners? Hoe handelen we als de zorgen toch groot zijn? Wat ervaren ouders en HouVast werkers aan HouVast? Veel verschillende disciplines in de zaal: ambulant hulpverleners, mensen vanuit onderwijs en de gemeente, artsen, leidinggevenden. ‘Meer kinderen veilig thuis, óók kinderen van ouders met een LVB’ was het thema van de deelsessie. Wéér ruim 50 mensen die daar over hebben meegedacht. Mooi toch?