Voor wie?

HouVast is er voor gezinnen van ouders met een LVB en kan als interventie worden ingezet door zorgaanbieders en gemeenten zoals wijkteams.

LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking. Het gaat om ouders die:

 • Een IQ score hebben tussen 50/55 en 70     
 • Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen hebben
 • Vaak met bijkomende problematiek te maken hebben (zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, medisch- en organische problemen en of problemen in gezin en sociale context).

De training HouVast wordt gegeven door TOP Groep Training en Begeleiding en wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de specifieke behoefte.

Wilt u weten of HouVast een geschikt programma kan zijn voor uw organisatie of gemeente? Voor meer informatie kunt u mailen naar Esther van Duijn, projectleider Houvast: e.van.duijn@topgroep.nu

 

Loes van Schie, Zorgmanager Gezinsondersteuning Haaglanden:

“Houvast heeft begeleiders
geleerd nog meer naar de krachten van ouders, hun netwerk, eigenheid en cultuur te kijken.
De interventie bij LVB-ouders is een proces met ups en downs, soms dicht bij het gezin en
een andere periode weer wat verder af omdat de situatie dit toelaat. HouVast helpt ons
om niet los te laten en elke keer weer te kijken naar de veiligheid en ontwikkeling van alle
gezinsleden’’.
 

Deelnemende organisaties

HouVast wordt landelijk getraind en ingezet. De volgende organisaties werken met (of worden getraind in) de HouVast interventie:

 • Cordaan
 • Humanitas
 • ’s-Heerenloo
 • Pluryn
 • Middin
 • Middin-CJG
 • Siza
 • Boriz
 • Unik
 • De Lichtenvoorde
 • ASVZ
 • Estinea
 • SIG
 • St. de Linde