Wat is 'goed genoeg'?

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat iedereen de situatie in het gezin én daarbuiten ‘goed genoeg’ vindt; dit is dan ook het hoofddoel van HouVast.  

 

Wat kunnen we verstaan onder ‘goed genoeg’?

‘Goed genoeg’ opvoeden wordt binnen HouVast gedefinieerd als een gezinssituatie waarbij in voldoende mate aan vier functies van het gezin tegemoet wordt gekomen:

1.      Het bieden van een fijn huis (basisbehoeften zoals hygiëne, gezondheid, onderdak, voeding)

2.      Het omgaan met tegenslag (het bieden van een voedingsbodem voor het ontwikkelen van emotionele veerkracht: vertrouwen en controle, veiligheid en zelfontplooiing)

3.      Het omgaan met anderen (steun bieden bij het aangaan en onderhouden van sociale relaties binnen en buiten het gezin: liefde, vertrouwen, burgerschap).

4.      Het omgaan met de buitenwereld (uitvalsbasis zijn voor het leren zich aan te passen aan de samenleving: educatie, gedrag, werk, levensvaardigheden).

 

Uit onderzoek weten we dat gezinnen van ouders met een LVB het beste functioneren als ouders hulp kunnen accepteren, als er een stevig netwerk om het gezin heen is, en als ouders passende steun krijgen bij hun opvoedvaardigheden. Daarom richt HouVast zich op de volgende (sub)doelen:


Subdoelen

1.      Ouders weten wanneer ze hulp nodig hebben, weten die hulp te vinden en kunnen blijvend hulp accepteren.

2.      Er is een stevig, duurzaam steunend en dekkend netwerk rondom het gezin tot stand gebracht.

3.      De opvoedvaardigheden van de ouders zijn vergroot en sluiten aan bij wat hun kinderen nodig hebben.