HouVast 5-daagse

In deze training leren deelnemers te werken met de methodiek Houvast voor hulpverleners.

HouVast is een praktische en oplossingsgerichte interventie. Bedoeld voor thuiswonende kinderen (0 tot 23 jr) in gezinnen van (een) ouder(s) met LVB, als vervolg op een Ondertoezichtstelling (OTS). De OTS heeft acute problemen opgelost, maar er is hulp nodig bij de chronische opvoed- en opgroeiproblemen, die samenhangen met de beperking van de ouder(s). HouVast biedt die hulp!

De training bestaat uit 5 modules die in totaal 5 dagen omvatten. Tussentijds is intervisie en/of individuele coaching mogelijk.

Modules

– Introductie en ouderschap met LVB 
– Oplossingsgerichte communicatie & goed genoeg
– Systeemgericht & systeemversterkend werken
– Opvoedvaardigheden vergroten & samenwerkingsrelatie
– Planmatig werken & Vieren van successen
– Certificeringsbijeenkomst

Doelgroep

Voor deelname aan HouVast is vereist dat je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Geëigende opleidingen zijn Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Pedagogiek (PED). Je hebt ervaring in het werken aan veranderingen binnen gezinnen en hebt eerder samengewerkt met mensen met een LVB. Je hebt kennis over de normale ontwikkeling van kinderen en hebt ervaring in het aanleren van vaardigheden vanuit de uitgangspunten van positief opvoeden.

Proeven en certificaten 

We leren vooral in de praktijk plaatsvindt, hiertoe zijn er voor de training van HouVast enkele proeven van bekwaamheid ontwikkeld die binnen de training afgenomen worden. Zo wordt direct een brug geslagen tussen de training en wat HouVast werkers in de praktijk tegenkomen. Het verhoogt het rendement van een training en vanuit de eigen organisatie krijgt men meer zicht op hoe HouVast in de praktijk wordt vorm gegeven. Aan de hand van de gemaakte proeven en een persoonlijk leerplan wordt een portfolio opgebouwd. Dit portfolio wordt beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een certificeringsbijeenkomst. Na het volgen van de trainingsdagen en een met minimaal voldoende beoordeelde certificering ontvangen de deelnemers een certificaat.

Accreditatie 

HouVast is een door SKJ geaccrediteerde training. Deelname aan de training (SKJ208532) levert 52,50 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.