2-daagse | Gedragsdeskundigen

Training Wetenschappelijke onderbouwing en coaching HouVast voor gedragswetenschappers

Inhoud

Het ondersteunen van de uitvoering van HouVast (een methodiek gericht op het begeleiden van gezinnen van ouders met een LVB) vergt specifieke kennis en vaardigheden van gedragswetenschappers. In deze speciaal op gedragswetenschappers gerichte training krijgen zij de bagage en de tools om middels parallelle processen zorg te dragen voor coaching en borging van HouVast.

Leerdoelen

Na afloop van deze training;

– Overzie je HouVast op hoofdlijnen

– Heb je up to date kennis van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van ouderschap bij mensen met een LVB

– Kun je HouVast werkers adviseren en ondersteunen bij het vraagstuk veiligheid en ‘goed genoeg’

– Kun je de werkwijze ‘Leren van casuïstiek’ hanteren

– Weet je wat een programma integere uitvoering van HouVast behelst en hoe je daarop kunt coachen

– Heb je zicht op de manier waarop je HouVast werkers vanuit parallelle processen bij de uitvoering van hun werk kunt ondersteunen

Programma en werkwijze 

Dag 1     

HouVast op hoofdlijnen, wetenschappelijke onderbouwing, veiligheid en ‘goed genoeg’,  oplossingsgerichte gesprekstechnieken, leren van casuïstiek (1)

Dag 2

Programma integer werken, parallelle processen, coaching en borging, leren van casuïstiek (2)

De training is opgebouwd uit activerende werkvormen: kennisgesprekken, discussie, reflectie en oefening.

Doelgroep

Orthopedagogen en psychologen van organisaties waar HouVast wordt uitgevoerd.

Docenten

Dr. Marja Hodes, Ypke Hemminga en Susi Oerlemans

Aantal deelnemers

De groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers

Proeven

Deelnemers leveren een portfolio aan met 4 opdrachten:

– Verslag van een Appreciative Inquiry met een werker (inclusief reflectie)

– Voorbeeld van een door de gedragswetenschapper geleide sessie ‘Leren van casuïstiek’ (inclusief relfectie)

– Feedback op een HouVast plan

– Persoonlijk leerplan

Accreditatie

Deelname aan de training en de certificering levert 14 punten op voor NVO, NIP en SKJ orthopedagoog/SKJ psycholoog