Training

In een HouVast training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kennis over doelgroep en doelen van HouVast
  • Praktisch bruikbare tools en formats, afgestemd op de doelgroep LVB
  • Verkenning van ‘goed genoeg’ opvoedings-/gezinssituaties en hoe hier meer zicht en grip op te krijgen
  • Een HouVast plan opstellen en planmatig uitvoeren
  • Tools en manieren om opvoedvaardigheden aan te leren aan ouders met LVB
  • Sociaal netwerk vinden, betrekken, versterken en vasthouden
  • Netwerkberaden organiseren, voorzitten en regie voeren
  • Eigen casuïstiek inbrengen en daarin oefenen met de centrale thema’s van HouVast
  • Leren van succeservaringen middels intervisie en waarderend interviewen

Een training HouVast is altijd op maat zodat aangesloten wordt bij bestaande kennis en specifieke vragen.

Deze training leidt de hulpverleners op tot een volwaardige HouVast-hulpverlener. Bij de training ontvangen deelnemers het handboek HouVast, praktische tools en formats.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Esther van Duijn, projectleider Houvast: e.van.duijn@topgroep.nu

Registerpunten

Deelname aan deze training levert 52,50 registerpunten op voor SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers en voor geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen in het Registerplein .

Certificering

Om met de interventie te kunnen werken, dien je middels een training en een aantal proeven gecertificeerd HouVast werker te zijn.

Meer weten?

Vraag hieronder een gratis en vrijblijvend een gesprek of offerte aan:

e.van.duijn@topgroep.nu

of bel: 0316-344652 of 06-18211620