3-daagse | Basistraining HouVast

In de 3-daagse training HouVast – Basis komen een
aantal kernelementen van de methodiek HouVast
aan de orde en leer je ze toepassen in je werk.

Doelgroep

Ambulante gezinsbegeleiders, begeleiders in ouder-kindgroepen.
De training leidt niet op tot gecertificeerd HouVast-medewerkers, maar is bedoeld voor medewerkers die ondersteuning bieden aan-of samenwerken met HouVast-gecertificeerde werkers.

Na de training

  • Ken je de doelen en strategieën: Eigen Hand, Hand In Hand en Handje Helpen
  • Heb je handvatten om het netwerk rondom een gezin in kaart te brengen en te betrekken bij de ondersteuning van het gezin
  • Weet je hoe je in kaart brengt wat een ‘goed genoeg’
  • opvoedings-/gezinssituatie is
  • Kun je een HouVast plan opstellen
  • Heb je, aan de hand van eigen casuïstiek, geoefend met de centrale thema’s van HouVast.

Accreditatie

Na afloop van deze training ontvang je een bewijs van deelname. Je bent hiermee niet gecertificeerd HouVast-werker. Deze opleiding is niet geaccrediteerd.