Voor wie?

HouVast is er voor gezinnen van ouders met een LVB en kan als interventie worden ingezet door zorgaanbieders en gemeenten zoals wijkteams.

LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking. Het gaat om ouders die:

 • Een IQ score hebben tussen 50 en 85
 • Een beperkt sociaal aanpassingsvermogen hebben
 • Vaak met bijkomende problematiek te maken hebben (zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis, medisch- en organische problemen en of problemen in gezin en sociale context).

De training HouVast wordt gegeven door TOP Groep Training en Begeleiding en wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de specifieke behoefte.

Wilt u weten of HouVast een geschikt programma kan zijn voor uw organisatie of gemeente? Voor meer informatie kunt u mailen naar Esther van Duijn, projectleider Houvast: e.van.duijn@topgroep.nu

Deelnemende organisaties

HouVast wordt landelijk getraind en ingezet. De volgende organisaties zijn getraind in de HouVast interventie:

 • Ambulante Zorg Oost
 • ASVZ
 • Boris
 • Cello-Zorg
 • Cordaan
 • Doenersdreef
 • Driestroom
 • Esdégé-Reigersdaal
 • Estinea
 • Evitaa
 • Gemiva SVG
 • Haardstee
 • Het Leger des Heils
 • Humanitas
 • Jeugdformaat
 • Lelie zorggroep
 • Lichtenvoorde
 • Lojal
 • Meidy
 • Middin
 • Nehemia
 • Omega
 • Philadelphia
 • Pluryn
 • Prisma
 • Profila
 • ’s-Heerenloo
 • SIG
 • Siza
 • Unik
 • WSG V
 • Zozijn
 • Zuidwester