Wat is HouVast?

Als er sprake is van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) bij ouders is er veelal geen passend aanbod waardoor zij een verhoogd risico hebben om langdurig onnodig in de gedwongen jeugdzorg te ‘circuleren’. Voor deze gezinnen is er nu een passende interventie: HouVast. Daar waar andere interventies inzetten op kortdurende hulp, zet HouVast in op een duurzame blijvende ondersteuning voor ouders met LVB, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

De interventie HouVast is een helder programma waarbij de HouVast werker samenwerkt met gezinnen op een oplossingsgerichte, planmatige en transparante wijze. De HouVast werker ondersteunt de gezinnen en hun netwerk naar een blijvende ‘goed genoeg’ situatie voor de kinderen.

Nederlands Jeugdinstituut
De interventie HouVast is op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en is op 11 december 2015 erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als ‘goed onderbouwd’. HouVast staat nu in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Lees hier de volledige omschrijving.

TOP Groep Training en Begeleiding is eigenaar van de interventie HouVast en werkt nauw samen met de uitvoerende organisaties om HouVast te onderzoeken, te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

 

HoldOn (English)

We brengen in kaart:

  • Wat gaat er goed in dit gezin?
  • Wat zijn de zorgen in dit gezin?
  • Wat moet er gebeuren in dit gezin?
  • Wat doen de ouders of doet het gezin zelfstandig?
  • Wat gaan we oefenen?
  • Wat gaan andere mensen een tijdje of langdurig overnemen?

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat iedereen de situatie in het gezin én daarbuiten ‘goed genoeg’ vindt; dit is dan ook het hoofddoel van HouVast.

William Schrikker: Pilot Doorontwikkeling Delta

1 januari 2012

Ambities: kortere OTS en minder uithuisplaatsingen. Dit door oa het ontwikkelen van Stut en Steun. Subsidie voor een pilot in samenwerking met gemeente Den Haag (Middin) en gemeente Amsterdam (Cordaan).

Lees meer

Ontwikkelen Stut en Steun, samen met Radar en de Opvoedpoli

1 augustus 2012

Doel is: ondersteunen van ouders bij het goed genoeg grootbrengen van hun kinderen Drie subdoelen: hulp accepteren, goed genoeg opvoeden met opvoedondersteuning en netwerk versterken Functies van het gezin genoemd, fasen genoemd, drie hoofdstrategieën genoemd.

Lees meer

De naam ‘HouVast’ wordt voor het eerst gebruikt.

1 mei 2013

Erkenning onder voorbehoud bij de databank van het NJi.

1 december 2013

Module 1 verzorgd voor Middin.

11 december 2013

Versie 1.0 van het Handboek HouVast.

22 december 2013

Ontwikkeling HouVast Logo

15 mei 2014

Start Training Middin

1 december 2014

Opnieuw erkenning onder voorbehoud

1 maart 2015

Definitief: HouVast-i opgenomen als Goed Onderbouwd in de databank interventies.

1 december 2015

Start Training ASVZ

1 april 2016

Eerste onderzoek gericht op ervaringen HouVast werkers (HAN).

28 april 2016

Presentatie NEJA

1 februari 2017

Presentatie NEJA

1 februari 2017

Presentatie Leernetwerk

14 juni 2017

Erkenning HouVast-w onder voorbehoud

25 september 2017

Presentatie Netwerkbijeenkomst Sigra

16 april 2018

Opleiding HouVast trainerspool TOP Groep

1 augustus 2018

Presentatie Jaarcongres LVB

6 september 2018

Onderzoek HouVast-w naar ervaringen van ouders en werkers met Middin en ASVZ (ZOF).

28 september 2018

Definitief: HouVast-w opgenomen als Goed Onderbouwd in de databank interventies.

4 maart 2019

Overdracht beheer HouVast van Expertisecentrum naar TOP Groep.

2 september 2019

Presentatie HoldOn op IASSIDD congres

23 september 2019

Ontwikkeling bijscholingsmodules HouVast werkers

3 februari 2020

Digitalisering trainingsaanbod

4 mei 2020

Kick Off Hercertificering

1 september 2020

Visitatieprotocol

5 april 2021

Ontwerp Monitor

10 mei 2021

Round Table presentatie HoldOn op IASSIDD congres.

1 juli 2021

Start herindieningstraject HouVast-i.

1 februari 2022

Eerste Visitatie Ronde

1 maart 2022

Start Onderzoeksproject Voorkomen & Versterken (ZonMw).

21 maart 2022

Presentatie HoldOn bij SIRG bijeenkomst IASSIDD

28 maart 2022

Lancering Platform HouVast

7 april 2022

Artikel Passende hulp voor gezinnen van ouders met een LVB (O&P).

18 april 2022

Handboek versie 4.1

25 april 2022