Wat is HouVast?

Als er sprake is van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) bij ouders is er veelal geen passend aanbod waardoor zij een verhoogd risico hebben om langdurig onnodig in de gedwongen jeugdzorg te ‘circuleren’. Voor deze gezinnen is er nu een passende interventie: HouVast. Daar waar andere interventies inzetten op kortdurende hulp, zet HouVast in op een duurzame blijvende ondersteuning voor ouders met LVB, daar waar nodig tot de kinderen zelfstandig zijn.

De interventie HouVast is een helder programma waarbij de HouVast werker samenwerkt met gezinnen op een oplossingsgerichte, planmatige en transparante wijze. De HouVast werker ondersteunt de gezinnen en hun netwerk naar een blijvende ‘goed genoeg’ situatie voor de kinderen.

Nederlands Jeugdinstituut
De interventie HouVast is op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en is op 11 december 2015 erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als ‘goed onderbouwd’. HouVast staat nu in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Lees hier de volledige omschrijving.

TOP Groep Training en Begeleiding is eigenaar van de interventie HouVast en werkt nauw samen met de uitvoerende organisaties om HouVast te onderzoeken, te verbeteren en de kwaliteit te borgen.

 

HoldOn (English)

We brengen in kaart:

  • Wat gaat er goed in dit gezin?
  • Wat zijn de zorgen in dit gezin?
  • Wat moet er gebeuren in dit gezin?
  • Wat doen de ouders of doet het gezin zelfstandig?
  • Wat gaan we oefenen?
  • Wat gaan andere mensen een tijdje of langdurig overnemen?

Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat iedereen de situatie in het gezin én daarbuiten ‘goed genoeg’ vindt; dit is dan ook het hoofddoel van HouVast.