3-daagse | TSO Training

In deze training doen de deelnemers kennis en vaardigheden op die nodig zijn om te zorgdragen voor toeleiding, signalering en overbrugging naar HouVast.

Leerdoelen

Dit aanbod is bedoeld voor de medewerkers die zelf niet de HouVast uitvoeren, maar de training is voor hen van belang zodat zij:
– Kennis maken met de methode, weten voor wie deze bedoeld is en wanneer HouVast ingezet kan worden.
– Weten hoe ze de toeleiding naar HouVast kunnen vormgeven.
– Kennis over/vaardigheden uit HouVast opdoen zodat zij de overbruggingsfase naar de inzet van HouVast kunnen waarborgen.
– Kennis en vaardigheden vanuit HouVast opdoen waardoor zij in kortdurende (minder complexe) trajecten de elementen uit de methode kunnen inzetten.

Modules

De training bestaat uit 3 modulen die in totaal 3 dagen omvatten. Tussentijds is intervisie en/of individuele coaching mogelijk.

  • Kennismaken met HouVast 
  • Opvoedvaardigheden en netwerk
  • Signaleren, Praten over ‘Goed Genoeg’ en werkrelatie

Doelgroep

HBO geschoolde medewerkers van sociale wijkteams en CJG’s

Resultaat

  • Deelnemers weten wat HouVast is voor wie het bedoeld is en wat de basis van HouVast vormt.
  • Deelnemers hebben zicht op hun positie rondom de uitvoering van HouVast.
  • Deelnemers hebben handvaten om samen met ouders een HouVast plan voor te bereiden en ter overbrugging hier uitvoering aan te geven.
  • Deelnemers zijn in staat om proactief het netwerk te betrekken bij het traject.
  • Deelnemers zijn in staat om met ouders goed genoeg ouderschap te bespreken.
  • Deelnemers zijn aan het eind van de training geen HouVast werker, daarvoor moet een 5 daagse training gevolgd worden met een afsluitend portfolio.

Accreditatie 

Training Toeleiding, Signalering en Overbrugging naar HouVast is een door SKJ geaccrediteerde training. Deelname aan de training (SKJ216326) en de certificering levert 33,75 registerpunten op.