5 daagse | HouVast werker

In deze training leren deelnemers te werken met de methodiek Houvast voor hulpverleners.

HouVast is een praktische en oplossingsgerichte interventie voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) die opvoed- en opgroeiproblemen hebben of dreigen te hebben. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ op te voeden.De training bestaat uit 5 modules die in totaal 5 dagen omvatten. Na de trainingsdagen volgt een certificeringsbijeenkomst.

Modules

  • Introductie en ouderschap met LVB 
  • Oplossingsgerichte communicatie & goed genoeg
  • Systeemgericht & systeemversterkend werken
  • Opvoedvaardigheden vergroten & samenwerkingsrelatie
  • Planmatig werken & Vieren van successen
  • Certificeringsbijeenkomst

Doelgroep

Voor deelname aan HouVast is vereist dat je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Geëigende opleidingen zijn Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Pedagogiek (PED). Je hebt ervaring in het werken aan veranderingen binnen gezinnen en hebt eerder samengewerkt met mensen met een LVB. Je hebt kennis over de normale ontwikkeling van kinderen en hebt ervaring in het aanleren van vaardigheden vanuit de uitgangspunten van positief opvoeden.

Proeven en certificaten

Je leert vooral over de praktijk, hiertoe zijn er voor de training van HouVast enkele proeven van bekwaamheid ontwikkeld die binnen de training afgenomen worden. Zo wordt direct een brug geslagen tussen de training en wat HouVast werkers in de praktijk tegenkomen. Het verhoogt het rendement van een training en vanuit de eigen organisatie krijgt men meer zicht op hoe HouVast in de praktijk wordt vormgegeven. Aan de hand van de gemaakte proeven en een persoonlijk leerplan wordt een portfolio opgebouwd, dit portfolio wordt beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een certificering. Na het volgen van de trainingsdagen en een met minimaal voldoende beoordeelde certificering ontvangen de deelnemers een certificaat.

Accreditatie 

HouVast is een door SKJ geaccrediteerde training. Deelname aan de training (SKJ216433) levert 53 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers.