Nieuws

Onderzoek HouVast-w

Door het Zorg Ondersteuningsfonds (ZOF) is subsidie toegekend aan ASVZ en Middin om in samenwerking met het Expertisecentrum de ervaringen van ouders en HouVast werkers met de langdurige HouVast-w variant te onderzoeken. We hopen in kaart te brengen wat HouVast werkers vooral waarderen aan, en inzetten vanuit HouVast en wat ouders merken en het meeste waarderen. Dit zijn eerste stappen naar het onderzoeken van programma-integriteit. Om iets te kunnen zeggen over effectiviteit (helpt HouVast?) is het nodig om eerst te weten in hoeverre HouVast ook wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Een mooie stap!