Training motiverende gespreksvoering

Inhoud

In deze training leren deelnemers methoden om mensen te stimuleren tot veranderen, waarbij ze de innerlijke krachtbronnen benutten. Er wordt aandacht besteed aan attitudes zoals samenwerking, acceptatie en compassie. Door middel van praktische oefeningen leren deelnemers gesprekstechnieken die zij kunnen toepassen in verschillende situaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere; het geven van positieve feedback, verschillende fasen van motivatie, het uitlokken van verandertaal, schaalvragen en reflectief luisteren.

Na afloop

  • Hebben deelnemers kennis gemaakt met een aantal theorien over motiverende gespreksvoering
  • Zijn de deelnemers in staat en aantal technieken en houdingsaspecten uit motiverende gespreksvoering toe te passen.
  • Kunnen deelnemers cliënten beter stimuleren tot verandering

Vorm

De training kan op maat gemaakt worden en aangeboden worden als workshop van een dagdeel en uitgebreid worden tot een tweedaagse training.